2016 © Brisbane BPC

About Us
Resources Contact Us Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Buổi Thờ Phượng
Buổi Nhóm Cầu Nguyện Buổi Học Kinh Thánh Buổi Truyền Giảng

Chúng tôi nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trờ hằng sống và chân thật và Cứu Chúa Jêsus Christ vào ngày Chúa Nhật. Chúng tôi tôn cao Chúa và Lời Chúa mà thôi trong sự cầu nguyện, hát Thánh Ca, và giảng dạy với sự tôn kính và trong trật tự.  Chúng tôi sử dụng bản Kinh Thánh Tiếng Anh King James cho người nói tiếng Anh và bản Kinh Thánh Tiếng Việt Truyền Thống (1925) cho người Việt. Lễ Tiệc Thánh được cử hành vào Chúa Nhật đầu tiên mỗi tháng.

Chúng tôi hoan nghinh quý vị đến buổi Thờ Phượng của chúng tôi với Đấng Christ và Lời Chúa là Trung Tâm!

Buổi Thờ Phượng của HTTL Trưởng Lão Thánh Kinh Người Việt tại Brisbane (bằng tiếng Việt với phần dịch thuật sang tiếng Anh)

Thời gian: lúc 12:00 giờ trưa giờ Brisbane

Địa Điểm: Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala, QLD 4077 (đậu xe ở phía sau nhà thờ, 85 Frangipani Street, Inala)

Buổi Thờ Phượng của HTTL Brisbane Bible-Presbyterian Church (bằng tiếng Anh)

Thời gian: lúc 3:00 chiều giờ Brisbane

Địa Điểm: St John’s Presbyterian Church, 33 King Street, Annerley, QLD 4103

Ghi Chú: Chúng tôi có kết nối trực tuyến các buổi Thờ phượng, buổi Học Kinh Thánh, và buổi Truyền Giảng qua Microsoft Teams. Nếu quý vị muốn tham dự, quý vị có thể tải xuống (download) và cài đặt (install) Microsoft Teams App vào smart phones, tablets, hoặc computers rồi gửi đến tôi địa chỉ email mà quý vị mở account với Microsoft để tôi sẽ mời quý vị tham dự từ khắp nơi. Nếu có gì thắc mắc, thì quý vị đừng ngần ngại liên lạc với tôi, MS Hiền, Phone: +61 0403 126 053  hoặc Email: brisbanebpc@gmail.com