2016 © Brisbane BPC

About Us
Resources Contact Us Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Buổi Nhóm Cầu Nguyện Buổi Thờ Phượng
Buổi Học Kinh Thánh Buổi Truyền Giảng


Buổi Nhóm Cầu Nguyện tiếng Anh lúc 2:30 chiều trước Buổi Thờ Phượng của anh chị em nói tiếng Anh vào lúc 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật. Anh em trong hội thánh thay phiên hướng dẫn buổi cầu nguyện với lời cầu nguyện mở đầu, hát Thánh Ca, chia sẻ Lời Chúa ngắn gọn từ Kinh Thánh, và mời anh chị em khác cầu nguyện cảm tạ và trình các lời cầu nguyện, nài xin và cầu thay cho Chúa.  


Buổi Cầu Nguyện Tiếng Việt lúc 7:30 tối thứ Sáu dành cho anh chị em nói tiếng Việt được kết hợp với buổi Học Kinh Thánh vào ngày Thứ Sáu.

Ghi Chú: Chúng tôi có kết nối trực tuyến các buổi Thờ phượng, buổi Học Kinh Thánh, và buổi Truyền Giảng qua Microsoft Teams. Nếu quý vị muốn tham dự, quý vị có thể tải xuống (download) và cài đặt (install) Microsoft Teams App vào smart phones, tablets, hoặc computers rồi gửi đến tôi địa chỉ email mà quý vị mở account với Microsoft để tôi sẽ mời quý vị tham dự từ khắp nơi. Nếu có gì thắc mắc, thì quý vị đừng ngần ngại liên lạc với tôi, MS Hiền, Phone: +61 0403 126 053  hoặc Email: brisbanebpc@gmail.com