2016 © Brisbane BPC

About Us
Resources Contact Us Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Buổi Học Kinh Thánh Buổi Thờ Phượng Buổi Nhóm Cầu Nguyện
Buổi Truyền Giảng

Chúng tôi có hai buổi  nhóm học Kinh Thánh, một buổi dành cho anh chị em nói tiếng Việt và một buổi dành cho anh chị em nói tiếng Anh. Chúng tôi nhóm nhau lại để tìm kiếm Chúa và Lẽ Thật của Ngài qua lời cầu nguyện, hát Thánh Ca, và học hỏi Lời Ngài. Chúng tôi học Kinh Thánh theo từng Sách và theo từng Đoạn. Chúng tôi khuyến khích anh chị em trả lời câu hỏi dựa vào phân đoạn Kinh Thánh đang học và toàn bộ Kinh Thánh, cũng như khuyến khích anh chị em mạnh dạn nêu câu hỏi nếu có.

Buổi Học Kinh Thánh Dành Cho Anh Chị Em Nói Tiếng Việt (Anh chị em nói tiếng Anh cũng được hoan nghênh vì có phần dịch thuật sang tiếng Anh) vào ngày Thứ Sáu, lúc 7:30 tối online tại nhà .

Buổi Học Kinh Thánh Cho Anh Chị Em Nói Tiếng Anh vào ngày Thứ Bảy, lúc 7:30 tối online tại nhà .

Chúng tôi hoan nghênh quý vị  đến buổi nhóm học Kinh Thánh để nhận phước hạnh của Chúa khi học hỏi Lời của Ngài.

Ghi Chú: Chúng tôi có kết nối trực tuyến các buổi Thờ phượng, buổi Học Kinh Thánh, và buổi Truyền Giảng qua Microsoft Teams. Nếu quý vị muốn tham dự, quý vị có thể tải xuống (download) và cài đặt (install) Microsoft Teams App vào smart phones, tablets, hoặc computers rồi gửi đến tôi địa chỉ email mà quý vị mở account với Microsoft để tôi sẽ mời quý vị tham dự từ khắp nơi. Nếu có gì thắc mắc, thì quý vị đừng ngần ngại liên lạc với tôi, MS Hiền, Phone: +61 0403 126 053  hoặc Email: brisbanebpc@gmail.com