About Us Ministries Resources Contact Us

2016 © Brisbane BPC

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Welcome to Brisbane BPC Site Select

Church Calendar

Weekly Appointments

FRI

SUN

SAT

SUN

SUN

Vietnamese Bible Study & Prayer Meeting
(Buổi Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện)
7:30 PM, tại nhà Mục Sư ở Coopers Plains

Vietnamese Sunday Worship Service
(Buổi Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật)
12:00 PM, 44 Poinsettia Street, Inala

Prayer Meeting
2:30 PM, 33 King Street, Annerley

English Sunday Worship Service
3:00 PM, 33 King Street, Annerley

English Bible Study
7:30 PM, Church Member’s Home

SAT

Evangelism (Every Third Saturday)
8:30 AM, 44 Poinsettia Street, Inala

DATE

EVENT

TIME

LOCATION

21/12/2018

Combined Gospel Meeting

7:30 PM

44 Poinsettia St

Inala, Q4077


Những bài này được viết bởi Mục-sư Hiền và được đăng trên tờ Tuần Báo Tiếng Việt SS
(Bầu Trời Phương Nam)Bài Giảng Ghi Âm Tiếng Việt của Mục Sư Hiền

We cordially invite you to

Our Gospel Meeting with the Message

The Death & Resurrection of Jesus Christ

Only the almighty Saviour Jesus Christ, Who died for mankind and rose again, is able to save you and me from sin and the condemnation of sin.

The message is in English with Vietnamese translation.

Date:      Friday, 28 April 2017

Time:      7:30 PM

Venue:    Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Parking located at the back of Church, 85 Frangipani Street)


  Chúng tôi chân thành kính mời Quý Vị đến dự

Buổi Truyền Giảng với Đề Tài


Sự Cứu Rỗi của Chúa

 Kinh Thánh ghi chép rằng Si-mê-ôn đã bồng ẵm Hài Nhi Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói rằng, “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, y theo lời của Ngài, vì mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài” (Lu-ca 2:29-30). Sự cứu rỗi của Chúa có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn đã thấy sự cứu rỗi của Chúa chưa?

Bài giảng bằng tiếng Anh với phần thông dịch tiếng Việt.

Ngày:  Thứ Sáu, 21 tháng Mười Hai, 2018                 Lúc:   7:30 PM

Địa Điểm:  Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Đậu xe ở phía sau của Nhà Thờ, 85 Frangipani Street)


  


Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc MS Hiền qua điện thoại 0403 126 053 hoặc 3310 4708