Vietnamese BPC
About Us Ministries Resources Contact Us

2016 © Brisbane BPC

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Welcome to Brisbane BPC Site Select

Church Calendar

Weekly Appointments

FRI

SUN

SAT

SUN

SUN

Vietnamese Bible Study & Prayer Meeting
(Buổi Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện)
7:30 PM, tại nhà Mục Sư ở Coopers Plains

Vietnamese Sunday Worship Service
(Buổi Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật)
12:00 PM, 44 Poinsettia Street, Inala

Prayer Meeting
2:30 PM, 33 King Street, Annerley

English Sunday Worship Service
3:00 PM, 33 King Street, Annerley

English Bible Study
7:30 PM, Church Member’s Home

SAT

Evangelism (Every Third Saturday)
8:30 AM, 44 Poinsettia Street, Inala

DATE

EVENT

TIME

LOCATION

27/07/2018

Combined Gospel Meeting

7:30 PM

44 Poinsettia St

Inala, Q4077


Những bài này được viết bởi Mục-sư Hiền và được đăng trên tờ Tuần Báo Tiếng Việt SS
(Bầu Trời Phương Nam)Bài Giảng Ghi Âm Tiếng Việt của Mục Sư Hiền

We cordially invite you to

Our Gospel Meeting with the Message

The Death & Resurrection of Jesus Christ

Only the almighty Saviour Jesus Christ, Who died for mankind and rose again, is able to save you and me from sin and the condemnation of sin.

The message is in English with Vietnamese translation.

Date:      Friday, 28 April 2017

Time:      7:30 PM

Venue:    Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Parking located at the back of Church, 85 Frangipani Street)


  Chúng tôi chân thành kính mời Quý Vị đến dự

Buổi Truyền Giảng với Đề Tài


Đương Đầu với Cám Dỗ

 Sự cám dỗ có thật và ở khắp nơi cho dù quý vị có tin hay không. Cám dỗ không phải là tội, nhưng sa vào cám dỗ là tội. Nhiều người sa vào cám dỗ với nhiều hối tiếc về sau. Làm thế nào quý vị và tôi có thể đương đầu cám dỗ với sự đắc thắng? Chúng ta thật cần Cứu Chúa Jêsus Christ!


!

Bài giảng bằng tiếng Anh với phần thông dịch tiếng Việt.

Ngày:  Thứ Sáu, 27 tháng Bảy, 2018                 Lúc:   7:30 PM

Địa Điểm:  Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Đậu xe ở phía sau của Nhà Thờ, 85 Frangipani Street)


  


Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc MS Hiền qua điện thoại 0403 126 053 hoặc 3310 4708