About Us Ministries Resources Contact Us

2016 © Brisbane BPC

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Welcome to Brisbane BPC Site Select

Church Calendar

Weekly Appointments

FRI

SUN

SAT

SUN

SUN

Vietnamese Bible Study & Prayer Meeting
(Buổi Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện)
7:30 PM, tại nhà Mục Sư ở Coopers Plains

Vietnamese Sunday Worship Service
(Buổi Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật)
12:00 PM, 44 Poinsettia Street, Inala

Prayer Meeting
2:30 PM, 33 King Street, Annerley

English Sunday Worship Service
3:00 PM, 33 King Street, Annerley

English Bible Study
7:30 PM, Church Member’s Home

SAT

Evangelism (Every Third Saturday)
8:30 AM, 44 Poinsettia Street, Inala

DATE

EVENT

TIME

LOCATION

29/10/2021

Truyền Giảng

7:30pm

44 Poinsettia St., Inala


Những bài này được viết bởi Mục-sư Hiền và được đăng trên tờ Tuần Báo Tiếng Việt SS
(Bầu Trời Phương Nam)


Bài Giảng Ghi Âm Tiếng Việt của Mục Sư HiềnThe Death & Resurrection of Jesus Christ

Only the almighty Saviour Jesus Christ, Who died for mankind and rose again, is able to save you and me from sin and the condemnation of sin.

The message is in English with Vietnamese translation.

Date:      Friday, 28 April 2017

Time:      7:30 PM

Venue:    Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Parking located at the back of Church, 85 Frangipani Street)


  Chúng tôi chân thành kính mời Quý Vị đến dự

Buổi Truyền Giảng với Đề Tài


Hãy Xin, Hãy Tìm, và Hãy Gõ Cửa

Khi chúng ta cần sự giúp đỡ hoặc thứ gì đó, thì chúng ta thường xin người mà có thể cung cấp thứ chúng ta cần. Khi chúng ta rất mong muốn có thứ gì đó, thì chúng ta không ngại dùng thì giờ và nỗ lực của mình để tìm thứ mình mong muốn cho đến khi chúng ta tìm được thứ đó. Khi chúng ta cần được phép vào nơi nào đó, chúng ta thường gõ cửa.  Cứu Chúa Jêsus phán, "Hãy xin, thì điều đó sẽ được ban cho các ngươi; hãy tìm, thì các ngươi sẽ tìm thấy được; hãy gõ cửa, thì cửa sẽ được mở ra cho các ngươi; Vì người nào mà xin thì nhận được; người nào mà tìm thì thấy được; và người nào mà gõ cửa thì cửa sẽ được mở cho" (Ma-thi-ơ 7:7-8). Điều đó có nghĩa gì?   


Ngày: 29/10/2021                             Lúc:   7:30 PM

Địa Điểm:  44 Poinsettia Street, Inala. Đậu xe ở phía sau của Nhà Thờ, 85 Frangipani Street, Inala


  


Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc MS Hiền qua điện thoại +61 403 126 053